Kenapa aq isa suka dia she? Musuh jadi cinta iki jenenge?